Instructori

Andra Purza 2 dan

Alexandru Stanis 2 dan

Erik Wegleitner 2 dan

Almira Iordache 2 dan

Mihai Todoran 2 dan

Marisa Naizar 1 dan